Stavebné práce

Stavebné práce zahŕňajú v sebe množstvo prác:

  • búracie práce a demolácie,
  • vykopanie základov,
  • murárske práce, vybudovanie priečok, zhotovenie schodísk, omietky,
  • elektroinštalácia,
  • vodoinštalatérske práce,
  • maliarske práce,
  • obklady a dlažby,
  • zateplenie a omietky fasád.

Náš tím je schopný zabezpečiť všetky tieto činnosti a odovzdať kvalitne urobenú prácu.