Realizácia inžinierských sietí

Zabezpečíme pripojenie na:

  • vodovod,
  • kanalizáciu,
  • plynovod,
  • elektrické vedenie,
  • pevnú telefónnu sieť,
  • káblový televízny rozvod a
  • ďalšie inžinierske siete od najbližšej pípojky.

Realizujeme tiež všetky práce s tým spojené - výkopové práce, umiestnenie potrubí a kabeláže a vyrovnanie terénu.