Prípravné a búracie práce

Pred začiatkom stavby pripravíme terén stavebného pozemku na začatie stavby, vykonáme:

  • búracie práce a demolačné práce,
  • výkopové práce,
  • zemné práce,
  • vyrovnávanie terénu.